'Het stimuleren, ontwikkelen en in stand houden van kunst- en sociaal-culturele uitingen in de ruimste zin des woords in Son en Breugel en het bevorderen van een sociaal-culturele infrastructuur met de bedoeling de aantrekkelijkheid van wonen en verblijven in Son en Breugel en de vitaliteit van het dorp te bevorderen, op een wijze die voor al haar inwoners beschikbaar is.'

Dit wordt o.a. gerealiseerd door:

  • verfraaiing (en handhaving) van het aanzicht van de gemeente;
  • het in staat stellen van inwoners of lokale instellingen om aan inwoners sociaal-culturele activiteiten te leveren;
  • het bevorderen van de handhaving van tradities in het dorp;
  • het stimuleren van kunst- en cultuureducatie, speciaal gericht op jongeren.

Het accent ligt primair op het stimuleren en niet op het uitvoeren.