Het Stakenburgfonds is geregistreerd als ANBI - algemeen nut beogende instelling. Vanaf 2014 geldt een publicatie verplichting.