Wanneer u als particulier het Stakenburgfonds en haar activiteiten een warm hart toe draagt, horen wij dat graag van u. We zijn altijd bereid het één en ander verder persoonlijk toe te lichten als u daar prijs op stelt.

U kunt daarvoor contact opnemen met één van onze bestuursleden:

  • Imke Segers, tel. (06) 513 68 465

Er zijn verschillende mogelijkheden om als 'vriend' van het Stakenburgfonds door het leven te gaan! Wij stellen ze allemaal zeer op prijs!