Het is mogelijk het Stakenburgfonds in uw testament tot mede-erfgenaam te benoemen of het fonds een bepaald bedrag in de vorm van een legaat na te laten. Wanneer u hieraan een bepaalde bestemming zou willen geven ten behoeve van een specifiek project binnen de doelstellingen van het Stakenburgfonds, wordt het bedrag dat u op deze wijze nalaat besteed aan het betreffende project.

Vrijstelling successie

Het Stakenburgfonds is als algemeen nut beogende instelling sinds 1 januari 2007 geheel vrijgesteld van successierecht. Dit betekent dat een donatie volledig besteed kan worden aan de activiteiten van het fonds.