Wanneer u als bedrijf het Stakenburgfonds en haar activiteiten een warm hart toe draagt, horen wij dat graag van u. We zijn altijd bereid het één en ander persoonlijk toe te lichten.

U kunt daarvoor contact opnemen met één van onze bestuursleden:

Joep Panken, tel. 06 49 39 11 14