De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Stakenburgfonds is dat het een bijdrage moet leveren aan:

  • de verfraaiing (en handhaving) van het aanzicht van de gemeente;
  • de mogelijkheid voor inwoners of lokale instellingen om aan inwoners sociaal-culturele activiteiten te leveren;
  • het bevorderen van de handhaving van tradities in het dorp;
  • het stimuleren van kunst- en cultuureducatie, speciaal gericht op jongeren.

Het accent ligt primair op het stimuleren en niet op het uitvoeren. Dat wil zeggen dat het fonds een voorstel nooit in het geheel financiert. Voorstellen waarbij al creatief omgegaan is met de beschikbaarheid van financiĆ«le middelen komen in aanmerking. Het fonds levert dan naast de financiĆ«le bronnen een gedeeltelijke bijdrage wanneer we van mening zijn dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. De meerderheid van de bestuursleden dient positief te beslissen.

Het Stakenburgfonds kan ook via haar netwerk een voorstel dat ingediend wordt supporten.